Intrång i Immateriella rättigheter (DMCA)

Ange underbyggd information i ditt meddelande om nedtagning så att vi kan ta itu med det snabbt. En länk till intrång i immateriella rättigheter är välkommen. Observera att informationen i detta juridiska meddelande kommer att vidarebefordras till den person som tillhandahöll det påstådda intrånget. Mer information om dina rättigheter finns på Digital Millenium Copyright Act i USA eller Directive (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden i Europeiska unionen.

Du har  1000 tecken kvar. Du har nått storleksgränsen för detta meddelande (1000 tecken).

Upphovsrätts och Immaterialrätts Policy

JWS Americas S.à r.l. and JWS International S.à r.l. (“Operators”) respect the intellectual property rights of others, and we ask our business partners to do the same. Material available on or through other websites may be protected by copyright and the intellectual property laws of the United States and/or other countries. It is our policy, in appropriate circumstances and at our discretion, to remove infringing material and disable and/or terminate the accounts of users who may infringe or repeatedly infringe the copyrights or other intellectual property rights of the Operators and/or others.

Påpekande om påstådd överträdelse av Immatrialrätt

Denna process är endast för upphovsrätt och andra immateriella frågor. Korrespondens beträffande andra frågor kommer inte att besvaras.

Om du tror att din upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter har gjorts intrång på eller på annat sätt kränkts på eller via en av våra webbplatser på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten enligt Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") eller liknande lagar, kan du skicka in en anmälan om överträdelse. En sådan anmälan får endast lämnas in av rätt ägare eller ett ombud med fullmakt att agera på ägarens räkning. Om du väljer att begära att ett innehåll skall tas bort genom att lämna in ett överträdelseanmälan, kom ihåg att du inleder en rättsprocess. Gör inte falska påståenden. Om du tror att ditt material har tagits bort eller inaktiverades av misstag, kan du lämna in ett skriftligt rättelse-meddelande med samma adress som nedan.

Din anmälan om intrång skall innehålla följande information:

  1. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du anser har kränkts;
  2. a description of where the allegedly infringement and related material is located on the Operators site(s), preferably by providing us a URL;
  3. ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte har tillåtits av materialets ägare, något ombud eller lagligt enligt upphovsrätten eller immaterialrätten ;
  4. ett uttalande från dig, under straffansvar för mened, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är ägare enligt upphovsrätten eller immaterialrätten eller har behörig att agera på upphovsrätten eller immaterialrättens ägares räkning.